Psikozların anlaşılması

 

"Psikozların anlaşılması" bölümünün konusu öncelikle psikozların ve bipolar bozuklukların anlaşılmasına yardımcı olmaktır. Amaç, doğal ve anlaşılır şeyler hakkında durup biraz düşünmeyi sağlamaktır: Yani, insanları sadece semptom gösteren hastalar olarak değil insan olarak görüp kavramayı sağlayacak kapsamlı ve ayrıntılı algılamaya yardımcı olmaktır. Bu da; felsefi düşünceler yardımıyla hastalıkların somatik, psikolojik ve sosyal boyutlarını bir araya getirip onları daha iyi anlamak demektir - açık ve doğru anlama ile diyalog içindeki terapinin temeli budur. Bu nedenle aşağıdaki anlama/kavrama bölümü aynı zamanda psikozlara ve bipolar bozukluklara hazırlık ve bu konudaki bilgileri tamamlama amacındadır.

Öncelikle sorular gereklidir

  • İnsanlardaki psikotik olabilme özelliği nedir?
  • Psikotik olan birisi neden geçmişe yönelir?
  • Neden bazılarının psikotik olma riski diğerlerinden daha yüksektir?
  • Psikozlar somut durumlarda ne anlama gelir?
  • Hangi iç dinamik sorunu zorlaştırır?
  • Tekrar bir yönelime (oryantasyona) kavuşmak nasıl mümkündür?

 

Aşağıdaki bilgilerin amacı

Anlamanın "antropolojik" boyutunun amacı, önemlerini ihmal etmeksizin, psikozlara karşı duyulan korkuyu azaltmaktır. Bu boyut, deneyimlerin daha kolay entegre edilmesi ve yardımlara daha kolay ulaşılması için mevcut önyargıları zayıflatacaktır.

Sayfa başına dön