Bipolar bozukluklar hakkındaki bilgiler

Bipolar bozukluklar nasıl seyreder?

Bipolar bozuklukların seyri, hastalığın ağırlık derecesi, ilk manifestasyon yaşı, komorbid durumlar, epizotların sıklığı, periyotlar ve olası Rapid Cycling gibi çok sayıda faktöre bağlıdır. Ayrıca bipolar bozuklukların çeşitli biçimleri arasında da büyük farklılıklar vardır, yani bipolar I ve bipolar II bozukluk arasındaki farklarda olduğu gibi. Önemli olan, prognozun sizin tedaviye hazır olma durumunuza büyük ölçüde bağlı olduğunu anlamanızdır. Lütfen bu konuda "İyileşme şansım ne kadardır?" bölümüne de bakınız?

Verlaufsmuster Bipolarer Störung

Bipolar bozuklukların seyrine ilişkin birkaç gerçek:

  • Hastaların %90'ında Bipolar-I bozukluğuna ilişkin epizotlar ortaya çıkar. Mani hastalık fazlarında ortalama olarak %10 - %20 görülür, depresif fazlar çok daha fazladır. Tedavi edilmedikleri takdirde teşhisten sonraki on yıl içinde ortalama dört epizot ortaya çıkar. Ortalama olarak sekiz hastalık fazı görülür. Vakaların %60 - %70'inde manik epizottan hemen önce veya hemen sonra depresif epizotlar ortaya çıkar. Hastaların %90'ında hastalığın başlarındaki semptomlar fazlar arasında bütünüyle ortadan kalkar. Daha sonraki seyirde bu sayı artabilir, hastalar zamanlarının %30 - %50'sini depresif ve %10'unu manik fazlarda geçirirler. Epizotların dışında hastaların bir bölümünde (%20 - %50) kalıntı semptomlar görülebilir, diğerlerinin yanında hafif depresif ruh halleri ve entelektüel kısıtlanmalar (örneğin konsantrasyon ve dikkat toplama güçlüğü) görülebilir. Bipolar I bozukluk çoğu zaman başka ruhsal ve bedensel hastalıklarla birlikte görülür. Madde kullanımı, korku bozuklukları ve psikoz riskleri yüksektir. İntihar düşüncesi 20 katına çıkar ve komorbit bağımlılık varsa iki katına ulaşır.
  • Siklotimia'lar vakaların %15 - 50'sinde bipolar I veya bipolar II hastalığına dönüşürler. Kapsamlı bir rehabilitasyon mümkün olmadığı takdirde erken başlama nedeniyle hastalık seyrinde önemli sosyal ve mesleki olumsuzlukların ortaya çıkma tehlikesi vardır.
Sayfa başına dön