Bipolar bozukluklar hakkındaki bilgiler

Hangi biçimler (Teşhisler) vardır?

„Bipolar hastalıklar" kavramının kendisi tek bir hastalık tablosunun söz konusu olmadığını göstermektedir. Hastalık çeşitli biçimlerde ortaya çıkmaktadır ve kişilere göre çok değişiklik gösterebilmektedir. Fazlar düzensiz aralıklarla gelirler, bazen uzun bazen kısa, sadece birkaç gün sürebilirler veya aylar hatta yıllar boyu sürebilirler. Tedavi görmediği takdirde her faz yaklaşık 6 - 12 hafta sürer. Bu fazların bilincinde olması hastalara yeni epizotları zamanında fark etmede veya kendilerini hastalığa daha iyi hazırlamada yardımcı olabilir.

Bipolar hastalıkların daha iyi anlaşılmamasına yönelik modeller

Phasen der Bipolaren Störung

Bipolar hastalıkların daha iyi anlaşılmasına yönelik modeller

Bipolar-I-Störung

Bipolar-I-Hastalıklar tipik mani ve depresyonla karakterize edilirler. Hasta bir veya birçok ve en azından bir hafta süren faz geçirmişse, mani için gerekli olan kriterler mevcut demektir.
(ICD-10: F30 und 31)

grafik

Bipolar-II-Hastalıkları daha az tipik veya daha kısa süren manilerdir, bunlara hipomani de denir ve genelde ağır depresif epizotlarla tanımlanırlar. Bipolar hastalığın bu biçimi çok önemlidir ve aynı zamanda zor anlaşılır, çünkü geriye doğru bakıldığında hipomaniler hastalık olarak değerlendirilmez veya hatırlanmazlar. (ICD-10: F31.8)

grafik

„Rapid Cycling, epizotların hızlı değişimi anlamına gelir. Bipolar hastalığın bu özel biçiminde on iki ay içinde en azından dört (veya daha fazla) mani, hipomani veya depresyon epizotu görülür. Üç tip tefrik edilir:
Rapid cycling (ICD 10: F31.8) Yılda en azından dört faz (vakaların yaklaşık %20'si).
Ultra rapid cycling (ICD 10: F31.8) Haftalık veya günlük faz değişimi, ayda dört epizottan fazla.
Ultradian cycling (ICD 10: F31.8) Bir gün içinde faz değişimi, haftanın dört gününden fazla olarak.

Gemischte Episode

Karma epizotlarda mani ve depresyon semptomları hızla değişkenlik gösterir veya eşzamanlı olarak var olurlar. Klasik olarak aynı yönde hareket eden kısıtlanma (depresyon) veya uyarılma (mani) durumlarına ait duygusal, bilişsel veya psikomotorik süreçler karma durumlarda mevcut değildir. Örneğin hızlı düşünme ve konuşma ile (manide olduğu gibi) kaygılı depresif ruh hali eşzamanlı olarak görülebilir. Karma durum, son derece çok biçimli, kısmen zor teşhis edilebilen ve zor tedavi edilebilen bir hastalık tablosudur. (ICD-10: F31.6)

grafik

Bipolar hastalığın hafif bir biçimi ise siklotimia veya siklotik bozukluktur. Bu insanlarda sık sık en azından iki yıllık bir sürede kesintisiz iki ağır ruh hali dalgalanması olur, bunlarda mani veya depresyonun kriterleri bulunmaz ve çoğu zaman dış etkilerden bağımsız olarak ortaya çıkarlar. Geçişler çok akıcıdır ve bu nedenle siklotimia teşhisi ile bir kliniğe veya seyyar hastaneye gelen insanlarda bipolar II bozukluğu teşhis edilebilir. (ICD-10: F34)

 

 

Sayfa başına dön