Psikozlar hakkındaki bilgiler

Hasta kimdir?

Herkes psikoz hastalığına yakalanabilir!Bu olasılık insanın temel donanımına bağlıdır. Her insan çocukluğunda bu hastalığı belli ölçüde geçirmiştir: İki ila üç yaşlarımızda sınırlı nörolojik ve ruhsal gelişmelerimiz deneniyle dünyayı, her şeyin bizim etrafımızdan dönmesinden başka türlü algılayamayız. Bu nedenle bir çocuk anne ve babası tartıştığında kendini suçlu hisseder. Bazı insanlar belirli önkoşullar nedeniyle psikotik bozukluklara daha çabuk yakalanır, bazıları ise ancak aşırı ruhsal ve fiziksel zorlanmalardan sonra yakalanır. Kadınlar erkeklere oranla daha seyrek hastalanır. Psikoza yakalanma riskini artıran çeşitli risk faktörleri vardır (dispozisyon).

Sayfa başına dön