Psikozlar hakkındaki bilgiler

Psikoz nedir?

bildPsikotik olmak demek, geçici olarak gerçeklerden kopmak demektir, bu rahatsızlık algılamayı ve algıları işlemeyi değiştirir.
Öncelikle anlam algılamaları (idrak etme) "özgün idrak"haline gelir ve düşünce çağrışımsal atlamalar halinde gelişir (şizofrenik psikozlar). Veya bu değişiklikler ruh hali ve motivasyonun (duygusal psikoz) güçlü dalgalanmalarının ifadesidir – genelde depresif bir yönde (ünipolar) veya her iki yönde manik-depresif (bipolar).
Gerçek acı, çelişkiler çok güçlü, kararlar imkansız veya duygular dayanılmaz olduğundan bu kopuş bir korunma mekanizması olabilir. Aşırı zorlanmalarda (travmalarda) veya tam bir motivasyon kaybında çok istikrarlı kişiler bile bu tepkiyi verebilirler. Çok duyarlı kişiler de istikrarsız dönemlerde, baskı altında veya sosyal kırılma dönemlerinde psikotik tepki verebilirler. Dispozisyon hastalığın ön durağı değildir, hassaslığın incinmiş arka yüzü olarak görülmelidir. Spesifik ruhsal, bedensel, sosyal veya ailesel iç dinamik durumu bağımsız hale getirebilir ve ağırlaştırabilir: Belirli bilişsel örnekler depresyonu derinleştirebilir, beyin metabolizmasındaki değişiklikler hassaslığı daha da keskinleştirebilir, sosyal kaygılar izolasyonu artırabilir, aile içi anlaşmazlıklar çelişkileri derinleştirebilir.

Psikotik semptomlar içsel istek ve kaygılara ve yaşam konteksine bağlı olarak çok çeşitli biçimler alabilirler. Psikotik semptomlar örneğin akustik veya optik halüsinasyonlar, kuruntular veya düşünce süreçlerinin değişmesidir. Hastalar örneğin bir takım sesler duyarlar, kendilerini gerçeklere aykırı olarak tehdit, izlenme veya kontrol altında hissederler, olaylarla kendi kişilikleri arasında gerçekçi olmayan bağlantılar kurarlar, başkalarının düşüncelerini "okuma" yeteneğinde olduklarını düşünürler veya kendi fikirlerinin bilinenden farklı olduğunu söylerler. Davranışları sık sık değişir, eskiden olduğu gibi verimli değildirler ve kendilerini dostlarından ve ailelerinden geri çekerler. Bu "semptomlara yönelik" bakış açısının yanında başka bakış açıları da vardır (Bakınız: Bölüm „Psikozların anlaşılması”).

Sayfa başına dön